TREŚĆ ROZPORZĄDZEŃ:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I)

 

Rozporządzenie Parlamentu europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela I bis)


 

DOKUMENTY PRZYWOŁANE PRZEZ TSUE DO INTERPRETACJI ROZPORZĄDZENIA BRUKSELA I / I BIS:

Raport P. Jenarda z 5.03.1979 r. na temat konwencji z 27.09.1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, Dz.Urz. WE 1979, C 59

 

Raport w sprawie konwencji dotyczącej przystąpienia Królestwa Danii, Irlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej do konwencji w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, jak również Protokołu dotyczącego jej wykładni przez Trybunał podpisanych 9.10.1978 r., opracowany przez profesora dra P. Schlossera, Dz.U. 1990, C 189

 

Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States presented by Prof. Dr. Burkhard Hess Prof. Dr. Thomas Pfeiffer and Prof. Dr. Peter Schlosser (Munich)


 

ORZECZNICTWO:

Recent case-law relating to the Brussels and Lugano Conventions on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters