29 kwietnia 2016 r. o godzinie 9.30 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się II Seminarium ekspertów nt. stosowania unijnych aktów prawa międzynarodowego prywatnego. Seminarium organizowane jest w ramach finansowanego przez Komisję Europejską Projektu EUPILLAR Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (nr Projektu: JUST/2013/JCIV/AG/4635).

 

Seminarium podzielone zostanie na trzy bloki. Pierwszy z nich dotyczyć będzie praktyki brytyjskiej i otwarty zostanie przez Prof. Paula Beaumonta z Uniwersytetu w Aberdeen, koordynatora projektu EUPILLAR. Jego wystąpienie dotyczyć będzie The Hague Judgments Project. Alexander Layton z londyńskiej Kancelarii 20 Essex Street poruszy kwestie dotyczące stosowania rozporządzenia Rzym II (Rome II – some practical consequences).