Katarzyna Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, C.H. Beck, wydanie 4, rok publikacji 2015