Katarzyna Bagan-Kurluta, Prawo prywatne międzynarodowe, C.H. Beck, wydanie 4, rok publikacji 2015

 

 


Dorota Ambrożuk, Daniel Dąbrowski, Krzysztof Wesołowski, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz, C.H. Beck, wydanie 1, rok publikacji 2015

 


Agnieszka Sołtys, Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej, C.H. Beck, wydanie 1, rok publikacji 2015